صفحه نویسنده
علی
مهتدی

سوریه؛ تنها دروازه ایران به سمت جهان عرب

سوریه؛ تنها دروازه ایران به سمت جهان عرب

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فصل جدیدی از روابط میان تهران و پایتخت‌های عربی منطقه شروع شد. تا پیش از آن، ایران ژاندارم منطقه و متحد اصلی غرب به حساب می‌آمد و کشورهای عربی هنوز در پیچ و خم استقلال و شکل‌دهی به استراتژی‌های منطقه‌ای خود بودند. مصر که مهم‌ترین کشور جهان...