صفحه نویسنده
فرشته
قاضی

خبرگان؛ رقابتی باقی مانده است؟

خبرگان؛ رقابتی باقی مانده است؟

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد به زعم بسیاری از تحلیل گران و بازیگران سیاسی در میدان سیاست ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی  ۷۶ سال دارد و سن بالا و بیماری او این احتمال را به وجود آورده...