صفحه نویسنده
یوری
آونه‌ری / محسن یلفانی

حاکمیت بلاهت

حاکمیت بلاهت

اعلان جنگ به «تروریسم بین‌المللی» کار بی‌ربطی است. سیاست‌مدارانی که چنین سیاستی را اعلام می‌کنند یا احمق‌اند یا بی‌حیا و یا احتمالاً هر دو. تروریسم یک سلاح است. مثل یک توپ. ما کسی را که به «توپخانۀ بین‌المللی» اعلان جنگ بدهد، دست خواهیم انداخت. یک عراده توپ جزئی از یک ارتش...