صفحه نویسنده
‌احمد
سلامتیان

بزرگترین دو راهی جمهوری اسلامی: سپاهیان یا روحانیون؟

بزرگترین دو راهی جمهوری اسلامی: سپاهیان یا روحانیون؟

‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یک ابهام عمده‌ تأسیس شد. در شرایط انقلابی، استدلالی که برای تشکیل سپاه می‌شد این بود که سپاه در برابر ضدانقلابی که آن زمان آن را بسیار فعال می‌دانستند به یک نهاد جدید برای نظامی که هنوز به دیگر نیروهای نظامی خود اعتماد نداشت، تبدیل شود. اما متأسفانه...