صفحه نویسنده
حسن شریعتمداری
حسن
شریعتمداری

وجه ایجابی جمهوری خواهی مدرن چیست؟

وجه ایجابی جمهوری خواهی مدرن چیست؟

ایده جمهوری خواهی در وجه سلبی خود که رقابت در جلوگیری از تجدید سلطنت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است، در بین اکثر گروهها و تشکلهای جمهوری خواهی مشترک است ولی همین آرمان در وجه ایجابی خود تا کنون به تفاهم حداقلی نیز نرسیده است . دربین آنان که خود را جمهوریخواه میدانند، طیف وسیع...

شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هائل

شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هائل

اگر مشکلات اقتصادی، چالش بین المللی  و بحران جانشینی را سه مشکل عمده جمهوری اسلامی، که نتایج آن ها جامعه را به ورطه پریشان کنونی کشانده است، بدانیم و این معضلات را ریشه‌یابی کنیم، به این قضاوت آشکار می‌رسیم که جمهوری اسلامی، به‌لحاظ ماهیت عقب مانده و قانون اساسی ایدئولوژیک ...

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار به دموکراسی است و مسیر گذار نیز مراحل فرجامین خود را طی می‌کند، لاجرم باید انعکاس چنین وضعیتی از جامعه را نیز، در تغییر گفتمانی و ارزشی و ساختاری نیروهای سیاسی و مدنی جامعه،  پیگیری نمود و مورد مطالعه قرار دهیم. با سقوط سلطنت پهلوی...

شوروی؛ ابرقدرتی پوسیده از درون

شوروی؛ ابرقدرتی پوسیده از درون

چه عواملی به فروپاشی شوروی انجامید؟ دریک مطالعه تطبیقی برای نمونه‌های برجسته تغییر نظام‌های سیاسی معاصر، ابتدا باید بین نظام‌های ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه سیاسی، که خود را جایگزین و یا رقیب نظام‌های سرمایه‌داری و دمکراسی‌های لیبرال می‌دانند، با نظام‌های خودکامه دیگر،...

چرا جمهوریخواهم؟

چرا جمهوریخواهم؟

استبداد در ایران یک پدیده بومی و تاریخی است.  تاریخ ما چیزی جز تاریخ کام وری و شکست استبداد نیست. از لحاظ تاریخی سازمان سنتی جامعه ما، بر دو نهاد ستبر روحانیت و سلطنت  استوار گشته است. در هر اجتماع بشری، سامانه های  جامعه پذیری(سوسیالیزاسیون) برای همساز نمودن افراد، با الگوهای...

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز با بحران ناهمزمانی روبرواست . جامعه تا حدود زیادی، در سایه دسترسی به اطلاعات و اینترنت، به روز شده و پیوند خود را با این نظام ارتجاعی گسسته است.  به این ترتیب، این نظام نه‌تنها با جهان پیرامون، بلکه با جامعه خود نیز دچار بحران عدم معاصرت تاریخی می‌باشد....

تحول خواهی، امتداد همکاری و یا گسست از اطلاح طلبان حکومتی

تحول خواهی، امتداد همکاری و یا گسست از اطلاح طلبان حکومتی

امروزه در اصطلاح رایج سیاسی بین‌المللی، برای دموکراتیزاسیون نظامهای تمامیت خواه و اقتدارگرا مفاهیم «رفرم» معادل اصلاحات و «ترانزیشن» بمعنای انتقال و گذار ازنظام سیاسی و همچنین «ترانسفورمیشن» بمعنای تحول کمی وکیفی و ماهوی به کار می رود. در نظامهای تمامیت خواه، دربرخورد با...

چه عللی باعث انقلاب شد؟ آیا انقلاب اجتناب‌ناپذیر بود؟

چه عللی باعث انقلاب شد؟ آیا انقلاب اجتناب‌ناپذیر بود؟

غالباً ما دربررسی علل انقلاب ایران، خود را محدود به یک دوگانه سازی انقلاب - استمرار می نمائیم . احتمال گزینه‌های دیگرو تغییرات محتمل و ممکن به جز انقلاب از سوی ما نادیده گرفته می‌شوند. می‌توان این پرسش را پیش نهاد که آیا براستی جامعه ایران، در سال‌های منجر به 57 ،آبستن یک تغییر...

نقش نخستین رهبر جمهوری اسلامی در گسترش خشونت 

نقش نخستین رهبر جمهوری اسلامی در گسترش خشونت 

هرکه را پیرش چنین گمره بود کی مریدان را به جنت ره بود نمی‌توان ازخشونت درانقلاب 57 سخن گفت وبه نقش تعیین‌کننده آقای خمینی، درهمه‌گیر شدن خشونت، دربین نیروهای انقلابی، درجامعه انقلاب زده آن روز، اشاره نکرد. درتاریخ معاصرایران، جمعیت فدائیان اسلام، در دهه‌های بیست وسی،محورفعالیتهای...

واقع گرائی یا انحطاط سیاسی و اخلاقی؟

واقع گرائی یا انحطاط سیاسی و اخلاقی؟

استدلال‌های ملال‌آور ،متضاد، تکراری، منفعلانه و حتی جانب‌دارانه را سال‌هاست که می‌شنویم: از این قبیل باید واقع‌بین بود.سطح توقعاتمان را باید پائین بیاوریم. ما تند رفتیم، کار بیشتری نمی‌شود کرد.اگر به او رأی ندهیم آن یکی می‌آید که بسیار بدتراست.تحریم هرگز کارساز نبوده...