صفحه نویسنده
فاطمه
امان

ایران و جنوب آسیا: فرصت ها و چالش‌ها

ایران و جنوب آسیا: فرصت ها و چالش‌ها

در این مطلب تلاش خواهم کرد به تاثیر تحریم های اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا بر حضور فزاینده ایران در منطقه جنوب آسیا بپردازم. در این زمینه به ویژه بر سیاست های دولت دونالد ترامپ و تغییراتی که در دوره ریاست جمهوری او ایجاد شد اشاره خواهم کرد.  رفع احتمالی این تحریم ها از سوی دولت آینده...

چین و خاورمیانه

چین و خاورمیانه

پیشنیاز: مطلب زیر ترجمه برگرفته ای از سخنرانی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در کنفرانس درک چین است که در روز شانزدهم ماه اوت 2020 در موسسه نپال برای همکاری های بین المللی و مشارکت ارائه شده است. مایلم صحبت خود را با مرور کوتاهی بر حضور چین در خاورمیانه...