صفحه نویسنده
فاطمه
امان

پذیرش ایران در سازمان همکاری شانگهای و زمینه سازی حمله روسیه به اوکراین

پذیرش ایران در سازمان همکاری شانگهای و زمینه سازی حمله روسیه به اوکراین

در این مورد که اساسا برنامه ریزی روسیه برای حمله به اوکراین دقیقا از چه مقطع زمانی آغاز شده بود، گمانه زنی بسیار است. در نوشتار حاضر تلاش کرده ام به دو عامل به باور من مهم اتفاق آرا اعضای سازمان همکاری شانگهای در پذیرش درخواست عضویت کامل ایران بپردازم: نخست، به قدرت رسیدن غیر منتظره...

پناهندگان افغان در ایران و جهان: نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم

پناهندگان افغان در ایران و جهان: نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم

تصاویر شهروندان مستاصل افغانستانی که برای ترک کشور در تلاش بودند، فراتر از برجسته کردن یک تراژدی عظیم انسانی، ممکن است به نمادی از “جنگ علیه ترور” تبدیل شود. بسیاری از آن ها  با حس دردناک رها کردن خانه و کاشانه آشنا هستند زیرا دست کم یک نسل پیشتر هم، خانواده هایشان این طعم تلخ...

ایران و جنوب آسیا: فرصت ها و چالش‌ها

ایران و جنوب آسیا: فرصت ها و چالش‌ها

در این مطلب تلاش خواهم کرد به تاثیر تحریم های اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا بر حضور فزاینده ایران در منطقه جنوب آسیا بپردازم. در این زمینه به ویژه بر سیاست های دولت دونالد ترامپ و تغییراتی که در دوره ریاست جمهوری او ایجاد شد اشاره خواهم کرد.  رفع احتمالی این تحریم ها از سوی دولت آینده...

چین و خاورمیانه

چین و خاورمیانه

پیشنیاز: مطلب زیر ترجمه برگرفته ای از سخنرانی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در کنفرانس درک چین است که در روز شانزدهم ماه اوت 2020 در موسسه نپال برای همکاری های بین المللی و مشارکت ارائه شده است. مایلم صحبت خود را با مرور کوتاهی بر حضور چین در خاورمیانه...