صفحه نویسنده
پرویز
صداقت

اقتصاد ایران در دو راهه‌ی سرنوشت‌ساز

اقتصاد ایران در دو راهه‌ی سرنوشت‌ساز

در سال 1395، درآمد سرانه‌ی واقعی ایرانیان معادل 56 درصد درآمدشان در چهار دهه پیش‌تر در سال 1355 بود و براساس نرخ رشد اقتصادی سال‌‌های اخیر پیداست که متوسط رفاه ایرانیان در مقایسه با آستانه‌ی انقلاب بازهم گام‌های بزرگ‌تری به پس برداشته است.[1] این در حالی است که طی سال‌های بعد از...