صفحه نویسنده
محمدرضا
یزدان پناه

من سابقا اصلاح طلب، حالا پادشاهی خواهم! چگونه؟

من سابقا اصلاح طلب، حالا پادشاهی خواهم! چگونه؟

1: تیتر بالا، این مقاله را شخصی نمی کند. درست است که در آن درباره «من» صحبت شده و اینگونه به نظر می آید که مقاله قرار است درباره شخص من باشد، اما اینطور نیست. لااقل کاملا اینطور نیست. «من» در این مقاله از جانب یک نسل سخن می گوید. یا در واقع یک نسل را توضیح می دهد. نمی خواهم روی مفاهیم...