صفحه نویسنده
لیلا
آزرم

عربستان و برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰

عربستان و برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰

مروری بر گزارش‌های منتشر شده در دو سال گذشته نشان می‌دهد عربستان سعودی مسیر متفاوتی را برای توسعه اقتصادی و سیاسی برگزیده است؛ مسیری که حالا با آنچه «برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌خواند جدی‌تر به نظر می‌رسد. حتی اگر با تردید بتوان به برخی از ادعاها نگریست اما نمی‌توان از حجم و...