صفحه نویسنده
رضا شیرازی
رضا
شیرازی

دستاوردهای صد روز نخست انقلاب تمام عیار

دستاوردهای صد روز نخست انقلاب تمام عیار

اجازه می خواهم بدون مقدمه به مهمترین دستاوردهای وقایع اخیر بطور فهرست وار اشاره و از همه مخاطبین درخواست کنم  به ابر جنبش زن زندگی آزادی بیشتر بیاندیشند و درعمل در هر کجا که زندگی می کنند با آن همراه شوند. به نظر میرسد که روند اخیر نشانه ای از رنسانس فرهنگی و دگرگونی  عظیم اجتماعی...

سرکوب‌های بی‌وقفه فعالین کارگری

سرکوب‌های بی‌وقفه فعالین کارگری

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} در آغاز بحث لازم است اشاره کنم که هم اکنون تعدادی از فعالین کارگری از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی، شاهپور احسانی راد، غالب حسینی، خالد حسینی، مظفر صالح نیا و باباخانی، ریبوار عبدالهی و ... در زندان و برخی دیگر به دادگاه احضار شده...

راهگشایی راهبردی با خیزش‌های توده‌‌ای و یا با جنبش‌ها؟

راهگشایی راهبردی با خیزش‌های توده‌‌ای و یا با جنبش‌ها؟

بگذارید بدون هر گونه مقدمه چینی مواردی را بیان کنم تا  چارچوب اصلی مورد نظرم را در بحث خیزش های توده ای و  دستاوردهای آن و فرایند جنبش ها و روند رو به گسترش آنها را با مخاطبین روشن ضمیر و نقاد در میان بگذارم. بعد از رخداد سر فصل ساز خیزش دی نود و شش تا به امروز، جامعه روندی به غایت...

بحران ناعلاج حاکمیت و طرح چند احتمال

بحران ناعلاج حاکمیت و طرح چند احتمال

اکنون دیگر شک و شبهه ای باقی نمانده که تکوین و استمرار استبداد مذهبی چه هزینه گزافی برای جامعه ما ببار آورده است طوری که وجدان بیدار و روشن اندیشی همه ما را فرا می خواند که برای حفظ کرامت انسانی و مقابله با سرکوب و تبعیض جان سوز استبداد دینی و نجات جامعه از شکاف غیرقابل تصور طبقاتی...

«جمهوریت» مناسب بستر اجتماعی ایران؛ با وجود نوپایی و فقر نظری

«جمهوریت» مناسب بستر اجتماعی ایران؛ با وجود نوپایی و فقر نظری

هدف و راهبرد عمده و اصلی همه جمهوری خواهان ایران، با هر عقبه و گرایشی، تحقق نظام جمهوریت در ایران است. در این صورت ما با یک پرسش کلان روبرو می شویم و آن این است که براستی نظام جمهوریت در ایران ممکن است یا خیر؟ پاسخ به پرسش فوق از یکسو به سرشت جنبش اجتماعی ایران امروز و گرایش گروه...

رمز و راز جدال در ایران امروز برای فردایی بهتر

رمز و راز جدال در ایران امروز برای فردایی بهتر

در حال حاضر شکاف ها و ابربحرانها در جامعه ایران امری بدیهی به نظر می آید. در عین حال صف بندی های سیاسی بیش از گذشته آشکار شده و شاید دیگر ضروری نیست که سخن از چرایی شکاف ها و بحرانها را در میان بگذاریم و از صف بندی ها سخن گوییم. زیرا بیش از همه وقت نیازمندیم که از چگونگی مقابله با ابربحرانها...

تونس؛ انقلاب «نان و کرامت»  

تونس؛ انقلاب «نان و کرامت»  

الگو برداری در حوزه های سیاسی اجتماعی معمولا با روند طبیعی جوامع چندان همخوانی ندارد. چون هر جامعه ای خود ویژگی هایی را داراست و لااقل برای جامعه ای نظیر ایران، نه تنها دلائل شکست های تاریخی، عقب ماندگی های فرهنگی و مطالبات به تعویق افتاده کلان اجتماعی بحرانهای پیاپی اقتصادی که...

سلطنت طلبان دوستان مردم نیستند

سلطنت طلبان دوستان مردم نیستند

مبهوت مانده بودم، باورم نمیشد، ظاهرا خواب بودم، اما نه، احساس بیداری و هوشیاری داشتم. شاید هم میان خواب و بیداری غلت می زدم! هر چه بود شگفت انگیز و حیران شده بودم که مگر می شود و ممکن است صرفا به اینکه کسی ویا  گروهی دم از آزادی زند، آنان را آزادی خواه خطاب کرد. برای من و هزاران همچون...

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

یکم – آیا شکست تاریخی و در نهایت اضمحلال نهاد روحانیت در راه است یا خیر؟ براستی زمین گیر شدن فقه سیاسی، بن بست چندجانبه اندیشه فقاهتی، نابود شدن اتوریته معنوی روحانیت شیعه در ایران به دلیل سهیم شدن در مافیای قدرت و ثروت و شاید مهمتر از همه موارد فوق، آشکارشدن ماهیت ضدانسانی و...

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟

مقدمه طی نزدیک به بیست سال گذشته، جامعه ایران توانست با سه جنبش - هیجده تیر هفتادوهشت، جنبش هشتاد و هشت و خیزش دی ماه- افق و چشم اندازی رهائی بخش ترسیم کند. خیزش دی در این چشم انداز و ترسیم افق، جایگاه ویژه ای را داراست. زیرا در بیش از هفتاد شهر ایران و در طی ده شبانه  روز، فرودستان؛...