صفحه نویسنده
رضا شیرازی
رضا
شیرازی

بحران ناعلاج حاکمیت و طرح چند احتمال

بحران ناعلاج حاکمیت و طرح چند احتمال

اکنون دیگر شک و شبهه ای باقی نمانده که تکوین و استمرار استبداد مذهبی چه هزینه گزافی برای جامعه ما ببار آورده است طوری که وجدان بیدار و روشن اندیشی همه ما را فرا می خواند که برای حفظ کرامت انسانی و مقابله با سرکوب و تبعیض جان سوز استبداد دینی و نجات جامعه از شکاف غیرقابل تصور طبقاتی...

«جمهوریت» مناسب بستر اجتماعی ایران؛ با وجود نوپایی و فقر نظری

«جمهوریت» مناسب بستر اجتماعی ایران؛ با وجود نوپایی و فقر نظری

هدف و راهبرد عمده و اصلی همه جمهوری خواهان ایران، با هر عقبه و گرایشی، تحقق نظام جمهوریت در ایران است. در این صورت ما با یک پرسش کلان روبرو می شویم و آن این است که براستی نظام جمهوریت در ایران ممکن است یا خیر؟ پاسخ به پرسش فوق از یکسو به سرشت جنبش اجتماعی ایران امروز و گرایش گروه...

رمز و راز جدال در ایران امروز برای فردایی بهتر

رمز و راز جدال در ایران امروز برای فردایی بهتر

در حال حاضر شکاف ها و ابربحرانها در جامعه ایران امری بدیهی به نظر می آید. در عین حال صف بندی های سیاسی بیش از گذشته آشکار شده و شاید دیگر ضروری نیست که سخن از چرایی شکاف ها و بحرانها را در میان بگذاریم و از صف بندی ها سخن گوییم. زیرا بیش از همه وقت نیازمندیم که از چگونگی مقابله با ابربحرانها...

تونس؛ انقلاب «نان و کرامت»  

تونس؛ انقلاب «نان و کرامت»  

الگو برداری در حوزه های سیاسی اجتماعی معمولا با روند طبیعی جوامع چندان همخوانی ندارد. چون هر جامعه ای خود ویژگی هایی را داراست و لااقل برای جامعه ای نظیر ایران، نه تنها دلائل شکست های تاریخی، عقب ماندگی های فرهنگی و مطالبات به تعویق افتاده کلان اجتماعی بحرانهای پیاپی اقتصادی که...

سلطنت طلبان دوستان مردم نیستند

سلطنت طلبان دوستان مردم نیستند

مبهوت مانده بودم، باورم نمیشد، ظاهرا خواب بودم، اما نه، احساس بیداری و هوشیاری داشتم. شاید هم میان خواب و بیداری غلت می زدم! هر چه بود شگفت انگیز و حیران شده بودم که مگر می شود و ممکن است صرفا به اینکه کسی ویا  گروهی دم از آزادی زند، آنان را آزادی خواه خطاب کرد. برای من و هزاران همچون...

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتلاف روحانیان و نظامیان

یکم – آیا شکست تاریخی و در نهایت اضمحلال نهاد روحانیت در راه است یا خیر؟ براستی زمین گیر شدن فقه سیاسی، بن بست چندجانبه اندیشه فقاهتی، نابود شدن اتوریته معنوی روحانیت شیعه در ایران به دلیل سهیم شدن در مافیای قدرت و ثروت و شاید مهمتر از همه موارد فوق، آشکارشدن ماهیت ضدانسانی و...

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟

مقدمه طی نزدیک به بیست سال گذشته، جامعه ایران توانست با سه جنبش - هیجده تیر هفتادوهشت، جنبش هشتاد و هشت و خیزش دی ماه- افق و چشم اندازی رهائی بخش ترسیم کند. خیزش دی در این چشم انداز و ترسیم افق، جایگاه ویژه ای را داراست. زیرا در بیش از هفتاد شهر ایران و در طی ده شبانه  روز، فرودستان؛...

ققنوس وار از خاکستر برمی خیزند!

ققنوس وار از خاکستر برمی خیزند!

مقدمه خیزش، رویش و اعتراضات ده شب دی ماه سرفصلی تعیین کننده ست که  نمی توان با تکیه به آثار کلاسیک در حوزه اعتراضات اجتماعی از آن سخن گفت وبه دلیل فقدان مولفه هایی همچون عدم رهبری، عدم سازماندهی و عدم هدف و ایدئولوژی و راهبرد مشخص در سنخ شناسی اعتراضات اجتماعی؛ به راحتی آن را نادیده...

 تحولات اقلیم کردستان عراق و دستاورد تاریخی آن

 تحولات اقلیم کردستان عراق و دستاورد تاریخی آن

فراز و فرود همه پرسی اقلیم کردستان عراق، استعفای بارزانی و لغو نتیجه همه پرسی توسط دولت مرکزی عراق، نقش کلیدی جمهوری اسلامی در بازپس گیری کرکوک و بازگشائی پارلمان اقلیم کردستان همه و همه در زمینه و بسترعدم بلوغ سیاسی، هژمونی طلبی و جنگ قدرت میان احزاب سیاسی سنتی همچون حزب دمکرات...

خشونت دولتی در عرصه سیاست ایران

خشونت دولتی در عرصه سیاست ایران

مقدمه اجازه دهید که بحث را با چند پرسش شروع کنیم: در کدامین دوره ها خشونت دولتی در جامعه ایران فرو کش کرده است؟ درهمین صد و اندی سال گذشته تاکنون ملت ما دوره ای که  فاقد خشونت دولتی بوده باشد را تجربه کرده است؟ تجربه واقعی جامعه ما از عدم خشونت در چه سطوحی بوده و هست؟ اساسا مگر...