دانش آموزان زیر بار روحانیون معلم‌نما نخواهند رفت!

sdfg65444dfg vah lvnhkd رضا مردانی reza mardani ناشناس بدون عکس میهن پرونده mihan no image auteur ندا نامی anonyme iran علیرضا ایرانی شهریار صادقی آرش آذرخش{این مطلب قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.}

مدرسه؛ مدرسه است، نه حوزه و پادگان

یکی از فریادهای اعتراضی معلمان سراسر کشور نسبت به رویکرد حاکمیت در خصوص دستگاه تعلیم و تربیت :

مدرسه را حوزه و پادگان نکنید!

تلاش رژیم برای تبدیل مدارس به پادگان و حوزه (مکتبخانه) با ورود آخوندها و نیروهای بسیجی معلم نما در مدارس، نتیجه ی افکار یخ زده ی سیستم حاکمیتی است که چشم های خود را بسته و به جای تلاش برای تربیت دانش آموزان فهیم، شجاع و پرسشگر به دنبال تکثیر دانش آموزانی مطیع، مقلد و بله قربان گوست. بطور یقین نتیجه ی چنین رویکرد واپسگرا و طالبانی در سیستم آموزشی، باعث تربیت دانش آموزانی افسرده و ناامید شده که به جای روحیه تعاملی با جهان پیرامون، به دنبال ایجاد تشنج، خشونت طلبی و مقابله با انسانهای آزاد اندیش و ایده های خلاق دارد.

طبق ماده واحده ۲۸ اساسنامه فرهنگیان، حوزویان نیز می توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرده و بعد از قبولی و طی کردن مراحل قانونی، باید یک سال در دانشگاه فرهنگیان مهارت آموزی نموده و سپس وارد سیستم آموزشی شوند.

متاسفانه این روزها شاهد حضور معلمان عاریتی و تحمیلی از سایر ارگان ها ( حوزه و پادگان ) بدون شرکت در آزمون استخدامی و طی کردن آموزش های لازم یک ساله در سیستم آموزش و پرورش ایران هستیم. تربیت طالبانی و واپسگرا ، عموما فاقد مهارت های لازم ارتباطی و شناختی از جهان مدرن است. لذا حضور این افراد نالایق در مدارس، آینده ی سیستم آموزشی را به دلیل تفکرات خشن پادگانی و نگاه واپسگرا و طالبانی آخوندهای معلم نما، در مقابل دانش آموزان پویا و جویای علوم مدرن قرار داده و سیستم آموزشی را دچار چالش های جدی می کند.

قابل پیش بینی است که دانش آموزان باهوش و شجاع زیر بار حضور بسیجی‌ها و آخوندهای نالایق بعنوان معلم نما، به دلیل نداشتن مهارت های لازم آموزش علمی، نخواهند رفت و مورد تمسخر دانش آموزان قرار گرفته و در نتیجه این افراد نالایق از کلاس های درس و دانش آموزان خسته شده و تمام تلاش خود را برای کسب پست های مدیریتی در سیستم آموزش و پرورش به کار می‌گیرند.

با توجه به مطالب فوق قابل پیش بینی است که دانش آموزان باهوش و شجاع زیر بار حضور بسیجی‌ها و آخوندهای نالایق بعنوان معلم نما، به دلیل نداشتن مهارت های لازم آموزش علمی، نخواهند رفت و مورد تمسخر دانش آموزان قرار گرفته و در نتیجه این افراد نالایق از کلاس های درس و دانش آموزان خسته شده و تمام تلاش خود را برای کسب پست های مدیریتی در سیستم آموزش و پرورش به شکل های زیر به کار می‌گیرند:

وزیر حوزوی یا پادگانی نالایق و بیسواد

دبیر کل حوزوی یا پادگانی خشن

رئیس ادارات شهرستان حوزوی یا پادگانی نادان

مدیر مدارس حوزوی یا پادگانی ترسو

معاون آموزشی حوزوی یا پادگانی بله قربان گو

و …