صفحه نویسنده
فرهنگ
جهانپور

ایران در آستانه انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

ایران در آستانه انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

در چند ماه گذشته سخنان زیادی در مورد اعتراضات سراسری در ایران به رهبری زنان در پی درگذشت غم انگیز مهسا امینی با شعار قدرتمند و زیبای زن، زندگی و آزادی بیان شده است. به جای پرداختن به برخی از نکاتی که برای همه ما کاملاً شناخته شده است، می خواهم به برخی از کلیات بپردازم. در تاریخ...