صفحه نویسنده
احمد
مولانا

طالبان و دیگران؛ مرزهای دیانت و سیاست

طالبان و دیگران؛ مرزهای دیانت و سیاست

مقدمه‌ی مترجم: طالبان چه تفاوت‌هایی با داعش و القاعده دارد؟ چه فرق‌ها و مرزهایی باعث شد تا برخی گمان کنند که طالبان با دیگران متفاوت است و می‌توان با این جریان مذاکره کرد و افغانستان را به او سپرد؟ احمد مولانا، پژوهشگر مصرى در حوزه‌ی سیاست و امنیت، با مقاله‌ای در وبسایت عربی‌پُست...