صفحه نویسنده
پرویز
صداقت

چپ ایران و همسایه‌ی شمالی

چپ ایران و همسایه‌ی شمالی

ارتباط ایران و ایرانیان با همسایه‌ی شمالی (امپراتوری روسیه، اتحاد شوروی و در پی فروپاشی بار دیگر دولت روسیه) طی چند قرن گذشته از دو زاویه‌ی مختلف قابل مشاهده و ارزیابی است. نخست، از زاویه‌ی مواجهه و تعامل مردم دو کشور با یکدیگر و دوم از زاویه‌ی تعامل دولت روسیه با  دولت ایران...

اقتصاد ایران در دو راهه‌ی سرنوشت‌ساز

اقتصاد ایران در دو راهه‌ی سرنوشت‌ساز

در سال 1395، درآمد سرانه‌ی واقعی ایرانیان معادل 56 درصد درآمدشان در چهار دهه پیش‌تر در سال 1355 بود و براساس نرخ رشد اقتصادی سال‌‌های اخیر پیداست که متوسط رفاه ایرانیان در مقایسه با آستانه‌ی انقلاب بازهم گام‌های بزرگ‌تری به پس برداشته است.[1] این در حالی است که طی سال‌های بعد از...