صفحه نویسنده
نیلا
بیلر

ایران؛ چه کسی جانشین علی خامنه‌ای خواهد شد؟

ایران؛ چه کسی جانشین علی خامنه‌ای خواهد شد؟

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کوشش کرده است بر شایعه‌هائی که در ارتباط با وضعیّتِ سلامتِ او بر سرِ زبان‌هاست سرپوش بگذارد. با وجود این، مسأله‌ی جانشینیِ رهبر جمهوری اسلامی که هم‌اکنون هشتاد و یک ساله است از مسائلِ مطرح در ایران است. مسأله‌ای مهم برای ایران، منطقه...