صفحه نویسنده
سعید
برزین

ده چارچوب ایران برای مدیریت بحران افغانستان

ده چارچوب ایران برای مدیریت بحران افغانستان

یک – ضرورت سیاست سنجیده شرایط پیچیده افغانستان نیازمند سیاستی حساب شده در ایران است. با توجه به خطری که این شرایط برای ایران بوجود آورده ضروری است تمامی نیروهای موجود در ساختار سیاسی ایران بکار گرفته شوند. نیروی کارشناسی دانشگاهی در کنار دیپلمات‌های وزارتخارجه و همچنین نیروهای...

علل موفقیت و شکست اقدام مشترک ایران و آمریکا؛ درسی برای دوران بایدن

علل موفقیت و شکست اقدام مشترک ایران و آمریکا؛ درسی برای دوران بایدن

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) میان ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه قرار بود ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود کند و تحریم‌های خارجی علیه ایران برداشته شود. اما اکنون که پنج سال از آن تاریخ می‌گذرد برجام زمین‌گیر...