صفحه نویسنده
فرزانه
بذرپور

فتح سنگر آخر

فتح سنگر آخر

خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری‌اسلامی چگونه میتواند تناسب قوا را به نفع خود تغییر دهد؟ در میانه‌ی یارکشی معترضان و حکومت، چه زمانی کفه خیابان سنگین تر خواهد شد؟ عوامل پیش برنده اعتراضات چیست و سرعت تحولات به چه بستگی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، میتوان پنج عامل سرعت‌بخشی...

سرکوب؛ سرعت گیر جامعه در گذار

سرکوب؛ سرعت گیر جامعه در گذار

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} آیا سرکوب شدید و گسترده حقوق و آزادیهای اجتماعی-سیاسی افراد باعث طغیان اجتماعی نمیشود؟ سرکوب تشکل های مدنی و بازداشت فعالان سیاسی-اجتماعی، به بسیج این نیروها علیه حکومت منجر میشود؟ حکومت تاکجا میتواند از ابزار خشونت برای سرکوب...

ج.ا.ایران و روسیه؛ وابستگی متقابل غیرمتوازن

ج.ا.ایران و روسیه؛ وابستگی متقابل غیرمتوازن

در یک نظام فاسد اداری، شرکت ها برای دسترسی به خدمات انحصاری دولت، گاهی چاره ای جز پرداخت رشوه ندارند؛ از آن طرف مقامات فاسد دولتی هم براحتی میتوانند شرکت هایی را بیابند که مایل به پرداخت رشوه هستند. نوع رابطه میان شرکت رشوه دهنده و مقام فاسد دولتی «وابستگی متقابل غیرمتوازن» تعریف...

سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی چه هست و چه می‌خواهد؟

سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی چه هست و چه می‌خواهد؟

در موضوع سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران حداقل چهار رهیافت وجود دارد که حکومت در دوره های مختلف به یکی از این رویکردها نزدیک شده است. اما نمیتوان یک رهیافت مسلط و قطعی درباره سیاست هسته ای ایران یافت؛ چون به نظر میرسد برنامه هسته ای ایران بیش از آنکه هدف باشد، ابزاری است برای...

ادغام دولت-حاکمیت؛ تنها سناریوی بقا

ادغام دولت-حاکمیت؛ تنها سناریوی بقا

سیاست در ایران یک پاره خط است که یک سر انتهای پاره خط «مردم» قرار دارد و در سر دیگر «حاکمیت» که مجموعه ی بیت رهبری و سپاه پاسداران است. در درون این پاره خط، یک مهره تسبیح هست به نام «دولت». این مهره در برخی دوره ها به سمت مردم حرکت میکند و در برخی دوره ها به حاکمیت نزدیک میشود. ما...

دولت سایه در 1400

دولت سایه در 1400

در تعریف دولت پنهان آمده «گروهی از افراد که در خفا دولت را در کنترل دارند یا در سیاست ها و تصمیمات آن دخالت و نفوذ میکنند». دولت پنهان به واسطه باندهای مافیایی و قدرت اقتصادی اش میتواند «دولت رسمی» را تحت کنترل بگیرد اما در ایران چگونه است؟ در حکومت ولایی، «دولت در سایه» وجود دارد،...

پانچسیلا؛ راز توسعه در اندونزی

پانچسیلا؛ راز توسعه در اندونزی

پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان چگونه مسیر توسعه پایدار را پیدا کرد؟ اندونزی را با جمعیت انبوه، آتشفشان‌های در حال فوران، باران‌های سیل‌آسا و جنگل های حاره ای خوفناکش می‌شناسیم. جنگل‌هایی که در روایت هالیوود خانه کینگ کونگ هستند و کارگردانان مشهور سینما هر بار خواسته اند جایی...

بحران از دید نظام جمهوری اسلامی

بحران از دید نظام جمهوری اسلامی

بحران یک وضعیت نسبی و ادراکی است یعنی رویدادی برای یک طرف، بحران تلقی میشود ممکن است برای طرف دیگر بحران نباشد. بحران فیمابین دو حالت متضاد است، مرز بین راحتی و ناراحتی؛ ثبات و بی ثباتی؛ سکون و حرکت. شرط اول در تعریف بحران اینست که بپرسیم، بحران از نگاه چه کسی یا گروهی؟ چون رویدادی...

محتمل ترین سناریو: بازگشت بدون پیش شرط

محتمل ترین سناریو: بازگشت بدون پیش شرط

حسن روحانی و محمد جواد ظریف با پیروزی دموکرات ها به گونه ای برخورد کردند که انگار مردم امریکا بخاطر جمهوری اسلامی ایران بوده که به بایدن رای دادند. آنها از پیروزی جو بایدن چنان استقبال کردند که آمدن او را فرصتی برای لغو تحریم ها تعبیر میکنند. مذاکره برای «چگونگی بازگشت به برجام»...

اصلاحات و اینرسی جمهوری اسلامی

اصلاحات و اینرسی جمهوری اسلامی

برخی معتقدند که بحث اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری حکومتها از نظر فلسفه سیاسی غلط است و در نظریه های علوم اجتماعی محلی از اعراب ندارد چرا که بر رویکرد ذات گرایانه و مطلق نگر بنا شده است. چنین برداشتی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. چراکه برای ایجاد تغییر و تحول در هر سیستمی، یک مجموعه...