صفحه نویسنده
کاظم کردوانی
کاظم
کردوانی

حکومتِ بی‌آینده

حکومتِ بی‌آینده

نخست از یک‌حکمِ کلی آغاز کنیم: به‌گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی‌آینده. و ناگفته پیداست که منظور اپوزیسیونی است واقعی‌ که از حداقل آزادی برای سیاست‌ورزی برخوردار...

گسست های اجتماعی و ملی، چشم اسفندیار منافع و امنیت ملی

گسست های اجتماعی و ملی، چشم اسفندیار منافع و امنیت ملی

امنیت و منافع ملی ما در بستری از عامل‌های داخلی و خارجی تعریف می‌شوند. هرچند عامل‌های داخلی سنگِ بنای امنیت ما هستند، عامل‌های خارجی و وضعیتِ منطقه‌ای و جهانی کشور ما می‌توانند در لحظه‌هایی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. به‌علت حساسیت امروزینِ موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران...

مسئله فراتر از انتخابات و «مجلسِ مرحمتی»، بن بستِ «چاره» است

مسئله فراتر از انتخابات و «مجلسِ مرحمتی»، بن بستِ «چاره» است

دیروزِ دور و نزدیک انقلاب مشروطیت ایران، به‌رغم همه‌ی آنچه بر سرش آمد، هستی امروزین و امروزین بودن‌ جهان ما را در روالی حقوقی و قانونی بنا نهاد. اما، حکومت‌گران خودکامه‌ی ما از روز نخست تا به امروز در پی نابودی و بی‌اثرکردن نهادهایی بوده‌اند که مشروطیت سنگ بنای آن را گذاشت...

«تکلیف» شما و تکلیف مردم ایران، چه نسبتی و چه پیامدی؟

«تکلیف» شما و تکلیف مردم ایران، چه نسبتی و چه پیامدی؟

پیش‌سخن: به‌رغم همه‌ی مصیب‌هایی که مردم ایران در این سال‌ها کشیده‌اند، امروز با حاکم‌شدن واقع‌گرایی بر بخشی از حکومت (به‌هر دلیلی) برنامه‌ی «هسته‌ای» جمهوری حکومت اسلامی به این توافق ختم شد. دست‌کم سایه‌ی جنگی فاجعه‌بار از سر مردم کم شد ومنافع ملی ما ازاین‌ رهگذر بیش...

دورانِ پسا خامنه­‌ای، چند پیش­فرض­ و یک فرض­

دورانِ پسا خامنه­‌ای، چند پیش­فرض­ و یک فرض­

در هر بحثی هرقدر پرسش اصلي که به‌میان گذاشته می‌شود بغرنج و بلندپروازانه باشد، پاسخ‌ها هم به‌همان نسبت پیچیده و «اگربنیاد» خواهند بود. و از این دست است پرسشی که ما در این نوشته در پیِ پاسخ گفتن به آن هستیم. پرسشی که نه از جنس پرسش‌های نظری که در گستره‌ی پیش‌بینیِ‌های سیاسي...