دسته بندی | پرونده

ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

پرسش نشریه میهن در مورد توسعه را می توان از دودیدگاه «ببایدی» و «نبایدی» بررسید. دیدگاه نخست بدین می پردازد که چه می بایستی کرد تا اقتصاد در کشور شکوفا شود و دومی بدین که چه نباید کرد تا کشوری از رکود و فروپاشی اقتصادی بپاید. این نوشته به دیدگاه دوم می پردازد: چه نمی بایستی انجام...

آیا توسعه  اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟

آیا توسعه  اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟

وضعیت اقتصادی جامعه ایران از نظر اشتغال و تولید، توزیع عادلانه ثروت و درآمد سرانه ملی ، تورم و رکود ، شکاف طبقاتی و عدم رفاه اجتماعی، عدم توازن واردات با صادرات و هدر دادن منابع کشور از جمله منابع زیرزمینی و مشکل آب و محیط زیست بحرانی ست. بحرانی که طی سالهای هشتاد و چهار تا نود...

«حکمرانی خوب» در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی : از تئوری تا عمل

«حکمرانی خوب» در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی : از تئوری تا عمل

مفهوم «حکمرانی» [1] در ادبیات سیاسی و اقتصادی سه دهۀ گذشته به گونه‌ای چشم‌گیر رواج یافته و از آغاز دهۀ 1370 خورشیدی، عمدتا زیر تاثیر انتشارات سازمان‌های مالی بین المللی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مورد توجه و بررسی محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران قرار گرفته است. تعریفی...

برخی از تنگناهای اقتصادی ایران

برخی از تنگناهای اقتصادی ایران

پیشرفت و تجدد از آرمان­های جنبش مشروطه بود که هنوز هم یکی از خواسته­های بسیاری از ایرانیان به شمار می­آید. پیشرفت یا همان توسعه و تجدد یا مدرنیته هر چند از نظر مفهومی متباین­اند ولی در عالم واقعیت دارای همپوشی هستند. توسعه اقتصادی و رشد هم متراف نیستند. توسعه پیشرفتگی ساختاری...

شرایط هرگز مثل امروز نبود!

شرایط هرگز مثل امروز نبود!

توافقی که به منظور حل پرونده هسته ای تحت لوای «برجام» یا به عبارت دیگر برنامه جامع اقدام مشترک در تاریخ ۲۳ تیرماه، در اثر مذاکرات پیچیده میان دکتر محمدجوادظریف وزیر امورخارجه ایران با همتایانش در کشوری های  ۵+۱  به ثمر رسید،‌ از اهمیت ویژه ای در تاریخ ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران...

تاثیرات ماندگار پایان رویای هسته ای

تاثیرات ماندگار پایان رویای هسته ای

مروری بر سه پرونده:گروگانگیری؛ جنگ و هسته ای ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا توسط عده‌ای از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در تهران، آغاز شد. به نوعی می‌شود گفت این ماجرا امری بود مستقل از دولت وقت و حتی بخش‌های مهمی از قدرت مستقر. انگیزه‌های آنان متفاوت...

خوشحالیم اما شکست را پیروزی جلوه ندهید

خوشحالیم اما شکست را پیروزی جلوه ندهید

بازی چرخ بشکندش بیضه درکلاه آن را که عرض شعبده با اهل راز کرد حافظ توافق هسته‌ای یا هرچه که نامش را بگذارید بالاخره پس از کش و قوس زیاد و صرف بیش از دوازده سال مذاکره نفس گیر تحت عنوان ” برنامه جامع اقدام مشترک“ یا ” بر جام “ بین گروه پنج به علاوه یک و ایران به نتیجه رسید . اکنون...

سازش هسته ای و نقش جامعه مدنی دراصلاحات ساختاری در ایران

سازش هسته ای و نقش جامعه مدنی دراصلاحات ساختاری در ایران

ایرانیان آزاده و آزادی خواه با هر مسلک و مرام و آرمان و اندیشه از مصالحه و سازش هسته ای جمهوری اسلامی با دول غربی، شاد و خوشحال شدند. سیاست هسته ای جمهوری اسلامی نه تنها هزینه غیرقابل تصور اقتصادی دربرداشته بلکه فراتر از آن خطر و سایه جنگ و ویرانی سال ها جامعه را تهدید می کرد. در...

صنعت هسته ای؛ غیر اقتصادی، بی آینده

صنعت هسته ای؛ غیر اقتصادی، بی آینده

تکنولوژی هسته ای به ویژه بخش انرژی زائی آن پس از جنگ دوم جهانی به عنوان راه حلی پاینده برای مشکل انرژی جهان تصور می شد. کشور های جهان به ویژه غربی با سرمایه گذاری ها و یارانه های نجومی کمر همت به تکامل و گسترش این تکنولوژی بسته بودند. در سال های میانی ده هفتاد میلادی در غرب نوعی تامل...

ایران و آمریکا، رمز گذار از تقابل به تعامل!

ایران و آمریکا، رمز گذار از تقابل به تعامل!

بحران هسته ای چگونه ایجاد شد؟ چه کسانی و کدام مکانیسم های تصمیم گیری منشاء بحرانی بودند که برای سالیان متوالی ثروت ها و فرصت های ایران را برباد داد و به تشدید فقر و بیکاری و خرابی های اقتصادی و صنعتی کشور انجامید؟ از روز تولد جمهوری اسلامی تا به امروز تصمیم های غیرکارشناسانه و...