دسته بندی | پرونده

زمان پایان دادن به دشمنی با آمریکا فرا رسیده ‌است!

زمان پایان دادن به دشمنی با آمریکا فرا رسیده ‌است!

مقدمه: پیروزی جو بایدن و شکست ترامپ در انتخابات آمریکا شرائط متفاوتی را ایجاد کرده‌است. این انتخابات امکان تغییر در سیاست‌های دولت آمریکا را افزایش داده‌است. اما این تغییرات تا چه و در چه زمینه‌هائی ممکن است، امری است که در لحظه‌ی کنونی نمی‌توان پاسخ قطعی به آن داد، فقط می...

آمریکاستیزی در جمهوری اسلامی، سیاستی اعتقادی-منفعتی است!

آمریکاستیزی در جمهوری اسلامی، سیاستی اعتقادی-منفعتی است!

به سئوال دو ماهنامه میهن درباره ایران و جهان پس از انتخابات آمریکا از دو منظر باید پرداخت؛ یکی از جایگاه شهروند جهانی پیرامون رفتارهای پسا انتخابات دولت آمریکا و دیگری مناسبات جمهوری اسلامی با آن از موضع ایرانی. در نوشته حاضر درنگ من تماماً بر دومی است. در مورد اولی خواننده علاقمند...

ایران و آمریکا در دوره بایدن

ایران و آمریکا در دوره بایدن

از هنگام تولد جمهوری اسلامی تا به امروز در آمریکا هفت بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده که طی آن چهار بار جمهوریخواهان و سه بار دموکرات ها برنده شده اند. در این مدت، هفده سال و دو ماه پست ریاست جمهوری آمریکا در دست دموکراتها و 24 سال در دست جمهوریخواهان بوده. در همه این دوره چهل...

سرسخن سی و ششم

سرسخن سی و ششم

سخن از نارضایتی و احتمال اعتراضات و شورشهای اجتماعی دیگر نه تنها از سوی نیروهای مخالف حکومت و یا از سوی کارشناسان و اقتصاددانان و جامعه شناسان مستقل بلکه امروزه از زبان برخی دست اندرکاران درون قدرت نیز به گوش می‌رسد. بحران شدید اقتصادی که زندگی روزمره بخش عمده‌ای از جامعه را...

تبدیل فعالین سیاسی به تحلیل گران سیاسی، آغاز یک فاجعه

تبدیل فعالین سیاسی به تحلیل گران سیاسی، آغاز یک فاجعه

بی شک  و جود دلائل بسیاری منجر به ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی تا به امروز شده است.‌ دلائلی که میتوان از جوانب مختلف به آنها پرداخت. این جانب ، اما قصد آن دارم که به یکی از دلائل مهمی که عمدتا به ضعف اپوزیسیون سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، متعاقب گسترش بی حد و حصر دنیای مجازی است،  بپردازم....

حامی پروری و امتناع اصلاحات حربه اصلی بقا

حامی پروری و امتناع اصلاحات حربه اصلی بقا

جمهوری اسلامی در شرایطی نیمه اول دهه پنجم حیاتش را می گذراند که با سخت ترین چالش‌های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند. بحث احتمال تغییر جمهوری اسلامی از طریق جنبش اعتراضی توانمند مخالفان و یا فروپاشی از درون پر رونق تر از گذشته مطرح است؛ حتی برخی پیشتر رفته و فروپاشی نظام را...

چین و خاورمیانه

چین و خاورمیانه

پیشنیاز: مطلب زیر ترجمه برگرفته ای از سخنرانی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در کنفرانس درک چین است که در روز شانزدهم ماه اوت 2020 در موسسه نپال برای همکاری های بین المللی و مشارکت ارائه شده است. مایلم صحبت خود را با مرور کوتاهی بر حضور چین در خاورمیانه...

نقشه راهی که بسترش ناهموار و تاریک است

نقشه راهی که بسترش ناهموار و تاریک است

 هر حرکت بزرگ انقلابی در جامعۀ بشری نیاز به عرضۀ یک اتوپی دارد: وعدۀ مدینۀ فاضله ای که شهروندان به امید پیوستن به آن مخاطرات فروریختن نظم موجود را به جان خریدار شوند. برخلاف انقلاب اسلامی، در بیشترین انقلاب های تاریخ این وضعیت موعود در آینده جای دارد و معمولآ تنها شمایل تئوریکی...

انحطاط اقتصادی، فقر و آینده نظام سیاسی ایران

انحطاط اقتصادی، فقر و آینده نظام سیاسی ایران

تاب آوری نظام های دیکتاتوری و به ویژه توتالیتر در برابر شکست اقتصادی اغلب بسیار بیشتر از دموکراسی ها است. در نظام های متکی بر دموکراسی و حکومت قانون، سرنوشت دولتمردان و حکومت ها در بسیاری موارد  در رابطه با داده های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد و وضعیت بازار کار رقم می خورد. در عوض...

جمهوری اسلامی در سراشیب اضمحلال

جمهوری اسلامی در سراشیب اضمحلال

جمهوری اسلامی افتان و خیزان دوران فروپاشی خود را از سرمی گذراند. درمسیر فروپاشی ساختارهای عمده ای که مقوم ثبات یک نظام سیاسی میباشند، بتدریج فرو می پاشند. این فروپاشی مدتهاست شروع شده وشتاب آن بیشتر و بیشتر میشود. تنگنای اقتصادی کمرشکن حاصل تحریم هرچند بسیار موثر است ولی از علل...