صفحه نویسنده
سردار
حکمت

اگر بدانید مخ‌تان سوت می‌کشد!

اگر بدانید مخ‌تان سوت می‌کشد!

سلام علیکم، دوستان عزیز و گرامی در مورد پیامی که عباس‌ آقای مشهدی در گروه گذاشتند من یک توضیحی بدهم. دوستان مطلع شوند بد نیست. چقدر هم خوب است که با توجه به نزدیکی انتخابات مردم بدانند که هزینه ستادهای انتخاباتی کاندیداها توسط چه کسی و چگونه تامین می‌شود. اگر بنده یا برخی از دوستان،...