صفحه نویسنده
شاهرخ
بهزادی

سرنوشتِ برجام در سربالایی گفتگوهای وین

سرنوشتِ برجام در سربالایی گفتگوهای وین

به رغم اظهاراتِ مقاماتِ رژیمِ اسلامی که به طور شعارگونه‌ای ادعا می کنند سفره‌ی مردم را به توافقِ هسته‌ای پیوند نمی زنند،  نخستین گام برای خروجِ اقتصادِ ایران از بحرانی که  گریبانگیرِ آنست، به توفیق در مذاکراتی گره خورده است که هم اکنون در هتل کوبورگ وین در جریان است. در صورتِ...

نقش تریاک در به قدرت رسیدن طالبان و قصه پرغصه موادِ مخدر در افغانستان

نقش تریاک در به قدرت رسیدن طالبان و قصه پرغصه موادِ مخدر در افغانستان

در هیچ کجای جهان، شاید نتوان کشور و یا سرزمینی را پیدا کرد که تولید و تجارت غیرقانونی موادِ مخدر در اقتصادش مانند افغانستان تا این حد ریشه دوانده و نهادینه شده باشد. کارشناسان می گویند که بین ٢٠ تا ۳٠ درصد از تولیدِ ناخالص داخلی اقتصادِ افغانستان با تولید و تجارتِ تریاک مرتبط است....

با ریاست جمهوری رئیسی، زوال و انحطاطِ ایران شتابِ بیشتری به خود می گیرد

با ریاست جمهوری رئیسی، زوال و انحطاطِ ایران شتابِ بیشتری به خود می گیرد

با آغازِ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، برای اولین بار در ایران تمامی اهرم های قدرت سیاسی تحتِ کنترل اقتدار گرایان و حامیان تندرو آن قرار می گیرد. این تمرکزِ قدرت، موجب افزایشِ بیشترِ فساد در حاکمیت نظام اسلامی و قدرتِ باز هم بیشترِ مافیای حاکم می شود که سایه سنگینِ خود را بر ملتی...

دولت سایه، گزارش سیطره شبکه مافیایی حاکم بر اقتصاد ملی ایران

دولت سایه، گزارش سیطره شبکه مافیایی حاکم بر اقتصاد ملی ایران

فساد اقتصادی در ایران امروز مبدل به پدیده‌ای کاملاً نظام مند وسیستماتیک شده  و تمامی ارکان حاکمیت نظام اسلامی را فرا گرفته است. آغاز این فرآیند به پایان دهه شصت و روزهای پس از پایان جنگ ایران و عراق بر می گردد که با شکل گیری نخستین ساختار مافیایی امنیتی-نظامی در کشور همراه بوده...

امارات متحده عربی؛ ازقعر فقر به قله پیشرفت و توسعه در نیم قرن

امارات متحده عربی؛ ازقعر فقر به قله پیشرفت و توسعه در نیم قرن

هنگامی که امروز به امارات متحده عربی نگاه می کنیم، کشوری ثروتمند، مدرن و توسعه یافته را می بینیم که شهروندان آن در درجه بالایی از رفاه اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند. درآمد سرانه یک شهروند اماراتی براساس آمارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اکنون به بیش از ۷٠ هزار دلار می‌رسد...