صفحه نویسنده
مجید
رفیع‌زاده‌

تردیدها در سیرِ جانشینی رهبری در بحبوحه‌ی نگرانی های خامنه‌ای

تردیدها در سیرِ جانشینی رهبری در بحبوحه‌ی نگرانی های خامنه‌ای

در چند سال اخیر شایعه‌های پرشماری در مورد رو به وخامت رفتن سلامتی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر سر زبان‌ها بوده و پراکنده شده است. بروز این شایعه‌ها و مسآله‌ی سلامت او پرسش مهمی را پیش ‌روی ما قرارمی‌دهد: اگر آیت الله خامنه‌ای که سی و دو سال در مقام رهبری بوده...