صفحه نویسنده
سعید
برزین

علل موفقیت و شکست اقدام مشترک ایران و آمریکا؛ درسی برای دوران بایدن

علل موفقیت و شکست اقدام مشترک ایران و آمریکا؛ درسی برای دوران بایدن

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) میان ایران و پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه قرار بود ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود کند و تحریم‌های خارجی علیه ایران برداشته شود. اما اکنون که پنج سال از آن تاریخ می‌گذرد برجام زمین‌گیر...