صفحه نویسنده
نصرالله
لشنی

ایران و آمریکا: مذاکره یا جنگ؟

ایران و آمریکا: مذاکره یا جنگ؟

رابطهٔ ایران و آمریکا به چنان نقطه‌ای از حساسیت و باریکی رسیده که تقریباً پیش‌بینی دقیق چشم‌انداز آن غیرممکن شده است. بااین‌حال تحلیل این حساسیت پیش‌آمده لازم است، چه، می‌تواند به اتخاذ روش درست رفتار سیاسی و دیپلماتیک کمک کند. اکنون رابطهٔ ایران و آمریکا بین جنگ و مذاکره...