صفحه نویسنده
الهه
امیرانتظام(میزانی)

به یاد گل سرخ

به یاد گل سرخ

به تصویرکشیدن جزئیات خاطره ای که شاید شیرین ترین لحظات زندگی ام با آن شوالیه شجاعت بود، اکنون پس ازگذشت بیست سال،اصلأ آسان نیست.اگرچه ترنم آن روزبه یادماندنی هماره همه وجودم را به وجد می آورد، اما ازتابستان پارسال که اوبرای همیشه رفت، حس حزن آلودی، برحلاوت آن دقایق دیرینه دیدارکه...