صفحه نویسنده
مهدی
نخل احمدی

اقتصاد  ایران؛ بیماری رو به احتضار

اقتصاد  ایران؛ بیماری رو به احتضار

ماشین اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در سراشیبی تندی قرار گرفته و شتابش به سوی بحران‌ هر روز بیشتر می‌شود. تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی از تراز تجارت خارجی و تورم گرفته تا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری رو به بدتر شدن می‌روند. ناظران می‌گویند این شرایط آشفته اقتصادی حاصل...