صفحه نویسنده
فواد
روستائی

“گذار به دموکراسی”(۱) (از درون یا بیرون؟ توسعه اقتصادی یا انقلاب؟)

“گذار به دموکراسی”(۱)  (از درون یا بیرون؟ توسعه اقتصادی یا انقلاب؟)

چگونه می توان از یک رژیم خودکامه یا استبدادی (۲) به یک رژیم دموکراتیک عبور کرد؟ الگوی گذار به دموکراسی با مراحل اجباری آن در هر شرایطی کارساز خواهد بود؟ گذار به دموکراسی یا گذار دموکراتیک چیست؟ اصطلاح گذار به دموکراسی که نخستین بار در ارتباط با اسپانیا و عبور این کشور از رژیم...

رومانی؛ سقوطِ دیکتاتور، انقلا‌ب یا کودتا؟

رومانی؛ سقوطِ دیکتاتور، انقلا‌ب یا کودتا؟

درآمد سقوطِ  رژیم کمونیستی و گذار به دموکراسی در رومانی که در ماه دسامبر سال ۱۹۸۹ صورت گرفت آخرین مورد از گذار به دموکراسیِ کشورهای کمونیستی اروپای شرقی - پس از فروپاشی دیوار برلن و سقوطِ کمونیسم در آلمان شرقی، مجارستان، چکسلواکی و لهستان - در خلالِ این سال بود. سقوط ِ رژیم نیکلای...

لهستان؛ عقلانیت و میانه روی مخالفان و حکومت در “گذار به دموکراسی”(۱)

لهستان؛ عقلانیت و میانه روی مخالفان و حکومت در “گذار به دموکراسی”(۱)

در فاصله ی سال های ۱۹۹۱-۱۹۸۹، لهستان موفّق شد با پشتِ سر گذاشتن روندی پر فراز و نشیب که در حقیقت نخستین جرقه های آن در  ۱۱ سپتامبر ·۱۹۸ با بنیانگذاری یک سند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکای کارگری مستقل از رژیم کمونیستی آن کشور به نام همبستگی [در زبانِ لهستانی سولیدارنوشچ(۲) به...

از دست رفتنِ “مشروعیّتِ قدرت”

از دست رفتنِ “مشروعیّتِ قدرت”

دو رویِ سکّه ی جمهوری اسلامیِ ایران در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران می توانست به تحمیلِ دیدگاه هایش در خاورمیانه به بخش بزرگی از بازیگران این منطقه به خود ببالد. چند نمونه: پشتیبانی اقتصادی و سیاسی و نظامی از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، علیه کشورهای غربی و عربستان سَعودی؛...