صفحه نویسنده
فواد
روستائی

ایران؛ چه کسی جانشین علی خامنه‌ای خواهد شد؟

ایران؛ چه کسی جانشین علی خامنه‌ای خواهد شد؟

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کوشش کرده است بر شایعه‌هائی که در ارتباط با وضعیّتِ سلامتِ او بر سرِ زبان‌هاست سرپوش بگذارد. با وجود این، مسأله‌ی جانشینیِ رهبر جمهوری اسلامی که هم‌اکنون هشتاد و یک ساله است از مسائلِ مطرح در ایران است. مسأله‌ای مهم برای ایران، منطقه...

تردیدها در سیرِ جانشینی رهبری در بحبوحه‌ی نگرانی های خامنه‌ای

تردیدها در سیرِ جانشینی رهبری در بحبوحه‌ی نگرانی های خامنه‌ای

در چند سال اخیر شایعه‌های پرشماری در مورد رو به وخامت رفتن سلامتی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر سر زبان‌ها بوده و پراکنده شده است. بروز این شایعه‌ها و مسآله‌ی سلامت او پرسش مهمی را پیش ‌روی ما قرارمی‌دهد: اگر آیت الله خامنه‌ای که سی و دو سال در مقام رهبری بوده...

محروم از همه چیز: زندگی شهروندان افغان در ایران

محروم از همه چیز: زندگی شهروندان افغان در ایران

اشغال افغانستان توسّط نیروهای ارتش سرخ اتحاد شوروی در سال ۱۹۷۹ به آواره شدن شهروندان این کشور در دیگر کشورها منجر شد. چهل سال پس از این رویداد، میلیون‌ها شهروند افغان در ایران قربانی انواع آزار و اذیّت اند. عبدالعلی دقیقاً نمی داند چند سال دارد ولی بر این باور است که چند سالی...

ایدئولوژی نژاد پرستی: سوء استفاده از علم برای توجیه تبعیض های نژادی

ایدئولوژی نژاد پرستی: سوء استفاده از علم برای توجیه تبعیض های نژادی

جرج اِم. فردریکسون (1)، مورِّخ و استاد دانشگاه استانفورد در آمریکا، در کتاب ژرف اندیشانه و درخشانِ خود زیر عنوان نژاد پرستی : تاریخی کوتاه انگشت بر تضّاد و تناقضی می گذارد که بر اساس آن مفاهیم برابری انسان ها پیش شرطِ برآمدن و ظهور نژاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرستی بوده است. اگر اُس...

بحران کروناویروس: بوته ی آزمایشِ عبورِ از خودخواهی های ملّی گرایانه

بحران کروناویروس: بوته ی آزمایشِ عبورِ از خودخواهی های ملّی گرایانه

زمانی اِی. ژی. پی. تیلور(1)، مورِّخِ بریتانیائیِ  سده ی بیستم یا لحنی طنزآلود گفته بود تاریخ همه چیز را در خود دارد امّا جز این که نباید در اواخر تابستان به روسیه حمله کرد درسی از آن نمی توان گرفت. با وجود این، همزمان با تشدید شیوعِ بیماری سراسرگیر یا عالم گیرِ(2) کروناویروس در اروپا...

کرونا در شبکه های اجتماعی!

کرونا در شبکه های اجتماعی!

در این شماره ی دوماهنامه ی میهن، با دیدگاه های مختلف در مورد پیامدها و تبعات بروز بیماری سراسرگیر یا عالم گیر کرونا یا کروناویروس آشنا می شوید. به نظرم رسید شاید بد نباشد به واکنش ها و برداشت های کاربران شبکه های اجتماعی، از عارف و عامی، هم نظری بیاندازیم و مشتی نه از خروار که از...

ویروسِ کُرونا نقاب از چهره‌ی ایدئولوژی نئو‌لیبرال برمی‌دارد

ویروسِ کُرونا نقاب از چهره‌ی ایدئولوژی نئو‌لیبرال برمی‌دارد

در نظر دارم جسارت ورزیده و در مورد ارتباط میانِ بیماریِ سراسرگیر(1) کرونا و جهانی شدن اقتصاد تأملاتی را با شما در میان بگذارم. می دانیم که سازمان دهیِ اداره و حکم رانی بر جهان، امروز مبتنی بر اقتصادی است که بر همه چیز مسلّط بوده و بر خیر و نفعِ عمومی اولویت دارد. این شکل از حکومت و...

ضربه‌ی ناشی از بیماری سراسرگیر کُرونا  و بروزِ یک بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسیِ ریشه دار

ضربه‌ی ناشی از بیماری سراسرگیر کُرونا  و بروزِ یک بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسیِ ریشه دار

شیوعِ بیماری سراسر گیرِ یا عالَم گیرِ[پاندمی / پاندمیک](1)کرونا ویروس چه از نظر ناگهانی بودن آن و چه از نظر اقداماتی که برای مقابله با آن به عمل آمد از جمله قرنطینه کردن مردم و شهرها- اقدامی که گمان می رفت پس از سده ی هفدهم میلادی به تاریخ پیوسته است- هم افکار عمومی جهان و هم رهبران...

“گذار به دموکراسی”(۱) (از درون یا بیرون؟ توسعه اقتصادی یا انقلاب؟)

“گذار به دموکراسی”(۱)  (از درون یا بیرون؟ توسعه اقتصادی یا انقلاب؟)

چگونه می توان از یک رژیم خودکامه یا استبدادی (۲) به یک رژیم دموکراتیک عبور کرد؟ الگوی گذار به دموکراسی با مراحل اجباری آن در هر شرایطی کارساز خواهد بود؟ گذار به دموکراسی یا گذار دموکراتیک چیست؟ اصطلاح گذار به دموکراسی که نخستین بار در ارتباط با اسپانیا و عبور این کشور از رژیم...

رومانی؛ سقوطِ دیکتاتور، انقلا‌ب یا کودتا؟

رومانی؛ سقوطِ دیکتاتور، انقلا‌ب یا کودتا؟

درآمد سقوطِ  رژیم کمونیستی و گذار به دموکراسی در رومانی که در ماه دسامبر سال ۱۹۸۹ صورت گرفت آخرین مورد از گذار به دموکراسیِ کشورهای کمونیستی اروپای شرقی - پس از فروپاشی دیوار برلن و سقوطِ کمونیسم در آلمان شرقی، مجارستان، چکسلواکی و لهستان - در خلالِ این سال بود. سقوط ِ رژیم نیکلای...