صفحه نویسنده
علی
کلائی

آوار خشونت پس از انقلاب بهمن 57 از کجا آمد!؟

آوار خشونت پس از انقلاب بهمن 57 از کجا آمد!؟

ده اسفند 1357. سخنرانی رهبر انقلاب و امام امت در آن روزگار با موضوع تبیین نتایج مبارزات ملت ایران - برنامه‌های رفاهی مادی و معنوی - تأکید بر «جمهوری اسلامی» و خودسازی در مدرسه فیضیه قم. مناسبت سخنرانی، ورود آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب به قم است و حاضران اهالی قم و دیگر...