صفحه نویسنده
علی
کلائی

مافیای مسلح؛ عاملان سرکوب

مافیای مسلح؛ عاملان سرکوب

سلول های انفرادی در خانه های امن، در پایگاه های بسیج و در قرارگاه های متعلق به سپاه پاسداران رو به افزایش گذاشته است. این جمله بخشی از سخنان نرگس محمدی در گفتگو با بی بی سی فارسی است. (1) اگر بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایذای متهم و شکنجه او ممنوع شده است،...

آوار خشونت پس از انقلاب بهمن 57 از کجا آمد!؟

آوار خشونت پس از انقلاب بهمن 57 از کجا آمد!؟

ده اسفند 1357. سخنرانی رهبر انقلاب و امام امت در آن روزگار با موضوع تبیین نتایج مبارزات ملت ایران - برنامه‌های رفاهی مادی و معنوی - تأکید بر «جمهوری اسلامی» و خودسازی در مدرسه فیضیه قم. مناسبت سخنرانی، ورود آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب به قم است و حاضران اهالی قم و دیگر...