صفحه نویسنده
احمد
پورمندی

حتما راهی هست!

حتما راهی هست!

اگر خیزش آبان نقطه عطفی در آرایش نیروهای اجتماعی در کشور باشد – که هست، بیانیه کوتاه مهندس موسوی را می توان در کنار و در پیوند با برآمد اپوزیسیون جمهوریخواه، بخشی از نقطه عطف متناظر آن در فضای سیاسی  دانست. در پوکر سیاستمداران ایرانی، موسوی بسیار سنگین بازی می کند. از روزی که...

ایران، گروگان توهم نظامی سالاری!

ایران، گروگان توهم نظامی سالاری!

بحران های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط باهم و در نتیجه تاثیر و تاثر متقابل، کشور را دچار ابر بحرانی مزمن، عمیق و همه جانبه کرده اند. این ابربحران تمام منابع اقتدار اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده، جامعه را به آستانه شکنندگی و فرو پاشی نزدیک کرده است. در...

همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!

همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!

  مقدمه ائتلاف را فرهنگ معین در مفهوم عمومی آن، باهم شدن و به هم پیوستن معنی کرده است و در ویکی پدیای فارسی، مفهوم  سیاسی آن معادل coalition)) و اتحاد موقت گروه ها و نیرو های سیاسی که هدف های معینی را دنبال می کنند، توضیح داده شده است. در ویکی پدیای آلمانی مفهوم عام واژه  Koalition ، با...

شوروی؛ اقتصاد بی موتور، اصلاحات بی پایگاه  و سقوط!

شوروی؛ اقتصاد بی موتور، اصلاحات بی پایگاه  و سقوط!

قرار بود در بررسی علل سقوط شوروی روی مسایلی نظیر ساخت حکومت، مردم و نیرو های سیاسی، نظامیان و عنصر خارجی مکث و تاکید بشود. ترجیح دادم در ساختاری روائی و کمی متفاوت با مقالات کلاسیک، به مساله نزدیک شوم. پتک! بهمن 64 ، نیمه شب. وقتی روی خاک های نرم ، دستم را به سیم خاردار مرز رساندم،...

عدالت  از دیروز تا فردا!

عدالت  از دیروز تا فردا!

به جای مقدمه: تحریریه میهن اسم این پرونده را بازگشت به عدالت گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می دهم: عدالت،  مفهومی قدیم است. آن قدر قدیم که «انسان». این طور شروع کنیم که انسان، جانوری است خودخواه و اجتماعی. ما اگر خودخواه نباشیم و غریزه صیانت نفس نداشته باشیم،...