صفحه نویسنده
شمعانه
اصفهانی

آستانه شانزدهم

آستانه شانزدهم

همین امشب برگردیم پیمان اسماعیلی مجموعه داستان همين امشب برگرديم به سرگشتگي انسان امروزي مي‌پردازد. انسان‌هايي كه به بدترين وجه مهاجرت مي‌كنند و به دنبال گمشده‌ی خويش هستند اما متوجه مي‌شوند كه اشتباه كرده‌اند و مي خواهند برگردند، همين امشب هم برگردند. بازگشت یکی از مفاهیم...

تازه‌های ادبیات فارسی

تازه‌های ادبیات فارسی

در پرونده این شماره، درباره چهار تالیف و یک ترجمه از تازه‌های ادبیات در کشور می‌خوانیم. کوچه ابرهای گم‌شده کورش اسدی، نویسنده‌ای از نسل نویسندگان جلسات پنجشنبه‌های داستان‌خوانی گلشیری همچون حسین آبکنار، حسین سناپور... . متولد 1343 آبادان، که از نوشتن نقد و داستان در مجله‌های...