صفحه نویسنده
شمعانه
اصفهانی

آستانه 24 (تازه‌های ادبیات فارسی)

آستانه 24 (تازه‌های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی یک تالیف و دو ترجمه در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: ۱- الزامات سیاست در عصر ملت دولت (احمد زیدآبادی) به تازگی احمد زیدآبادی کتابی با عنوانالزامات سیاست در عصر ملت – دولت نوشته که به گفته‌ی خودش چکیده‌ای از محتوای کتابی است که قرار است در آینده منتشر کند....

آستانه ۲۳ (تازه‌های ادبیات فارسی)

آستانه ۲۳ (تازه‌های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی سه تالیف و سه ترجمه در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: ۱- بهار زندگی در زمستان تهران - احمد زیدآبادی سال گذشته زندگی‌نامه‌‌ای بسیار خواندنی به قلم احمد زیدآبادی به ناماز سرد و گرم روزگار چاپ شد که از دوران کودکی تا نوجوانی او بود. نوشته‌ای به قلم مرد صبور،...

آستانه ۲۱ (تازه‌های ادبیات فارسی)

آستانه ۲۱ (تازه‌های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی یک ترجمه و پنج تالیف در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: حرمسرای قذافی - آنیک کوژان، نویسنده‌ فرانسوی و خبرنگار ارشد روزنامه لوموند - ترجمه بیژن اشتری من فکر می‌کنم که نسل جوان کشورمان نیاز دارد که با تاریخ جهان به صورت جدی‌تری آشنا شود و مقوله دیکتاتوری...

آستانه ۲۰ (تازه‌های ادبیات فارسی)

آستانه ۲۰ (تازه‌های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی دو تالیف و دو ترجمه در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: آدم ما در قاهره - محمد قائد کتاب آدم ما در قاهره پیراسته و ویراسته‌ی یادداشت‌هاى قاسم غنى از 6 مهر 1326 تا 6 آبان 1327 به صورت روزنگار است. قاسم غنى، پزشک و ادیب، دوران پهلوی بوده که محمدرضا شاه او را به سفارت...

آستانه نوزدهم (تازه‌های ادبیات فارسی)

آستانه نوزدهم (تازه‌های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی پنج تالیف و دو ترجمه در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: ۱- روی خط چشم - پیمان هوشمندزاده سنگینی مثل دق می‌ماند، مثل بختک. همه‌ی وجودت را می‌گیرد. هست ولی هیچ نشانه‌ای از خود نمی‌گذارد. نمی‌توانی بگویی چیست. نمی‌توانی بگویی چه بلایی سرت آورده. حتا نمی‌توانی...

آستانه هجدهم (تازه های ادبیات فارسی)

آستانه هجدهم (تازه های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی پنج تالیف و دو ترجمه در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: ۱-هما - کاظم رضا هوا رو به سردی می‌رفت. برگ ریزِ باغ، با غم‌اش، پیش آمد. با اوقات قاطی، بر صحنِ زردِ درد قدم می‌زدم و خش ‌خش از اندام خشک می‌شنیدم. سوغات سقوط، چه تماشا داشت؟ بغض ابر می‌ترکید و باران...

آستانه هفدهم (تازه های ادبیات فارسی)

آستانه هفدهم (تازه های ادبیات فارسی)

در این شماره به معرفی چهار تالیف و دو ترجمه در بازار ادبیات ایران می‌پردازیم: 1- سِفرِ سرگردانی سعیده امین زاده دستش را گرفته‌بودم و تند تند می‌بردمش. خیابان را که تا ته آمدیم پایین، ایستادم. بغضم ترکید وگریه با انفجار بیرون زد. مرتضا آرام مرا روی سکوی سنگی چرکی که از روغن ودوده...

آستانه شانزدهم

آستانه شانزدهم

همین امشب برگردیم پیمان اسماعیلی مجموعه داستان همين امشب برگرديم به سرگشتگي انسان امروزي مي‌پردازد. انسان‌هايي كه به بدترين وجه مهاجرت مي‌كنند و به دنبال گمشده‌ی خويش هستند اما متوجه مي‌شوند كه اشتباه كرده‌اند و مي خواهند برگردند، همين امشب هم برگردند. بازگشت یکی از مفاهیم...

تازه‌های ادبیات فارسی

تازه‌های ادبیات فارسی

در پرونده این شماره، درباره چهار تالیف و یک ترجمه از تازه‌های ادبیات در کشور می‌خوانیم. کوچه ابرهای گم‌شده کورش اسدی، نویسنده‌ای از نسل نویسندگان جلسات پنجشنبه‌های داستان‌خوانی گلشیری همچون حسین آبکنار، حسین سناپور... . متولد 1343 آبادان، که از نوشتن نقد و داستان در مجله‌های...