صفحه نویسنده
کامیار
بهرنگ

دولت آشکارِ خامنه‌ای

دولت آشکارِ خامنه‌ای

ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای برگزاری رفراندوم و بعد از آن تشکیل خبرگان قانون اساسی با نقاط ابهام بسیاری همراه بود. جدال بین ایجاد یک «مدینه فاضله» به عنوان یک آرزوی اسلامی یا «آرمان‌شهر» به عنوان یک آرزوی دموکراتیک تضادی مفهومی در ایجاد ساختار نظام را فراهم...

رئیس جمهوری در جزیره سرگردانی رسانه‌ها

رئیس جمهوری در جزیره سرگردانی رسانه‌ها

نتیجه انتخابات در ایالات متحده از آنجا که به روی بسیاری از روابط بین‌المللی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد یکی از جذاب‌ترین موضوعات برای رسانه‌های سراسر جهان محسوب می‌شود. انتخابات سال ۲۰۱۶ البته جذابیت ها و جنجال های خاص خود را در طول برگزاری کمپین‌های انتخاباتی داشت و نتیجه...