صفحه نویسنده
ایلیا
جزایری

شبه‌نظامیان حامیِ اسد؛ تصویری از یک نبرد

شبه‌نظامیان حامیِ اسد؛ تصویری از یک نبرد

ماه‌های اخیر، عمده اخبار مرتبط با دخالت خارجی در بحران سوریه، به صورت عمده به هواپیماهای نظامی، موشک‌ها و بمب‌های روسیه اختصاص یافت و بسیاری از رسانه‌ها، اقدام‌های روسیه در سوریه را در صدر اخبار خود قرار دادند. این در حالی است که ده‌ها هزار جنگجوی هم‌پیمان اسد که در نبردهای...