صفحه نویسنده
رضا
حقیقت نژاد

یک برش از کسب و کار وزیر دفاع

یک برش از کسب و کار وزیر دفاع

شرکت آلمانی The Linde Group در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ قراردادی در زمینه پتروشیمی با شرکت پتروشیمی کیان منعقد کرد. ارزش این قرارداد حدود ۳۵ میلیون یورو اعلام شده و از آن به عنوان یکی از توافق های دوران پسابرجام یاد شده است. شرکت پتروشیمی کیان در سال ۹۱ با هدف اجرای طرح الفین ۱۲ در فاز منطقه...