صفحه نویسنده
مهران
براتی

افغانستان: آمریکا و طالبان در پیمانی بد فرجام

افغانستان: آمریکا و طالبان در پیمانی بد فرجام

۱. پایان یک تراژدی روز پانزدهم ماه اوت ۲۰۲۱ خبرگزاریهای حاضر در کابل خبر دادند که طالبان وارد کابل شده و به کاخ ریاست جمهوری رسیده اند. کمی بعد حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان در حساب توییتر خود خبر داد که یک شورای هماهنگ‌کننده برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با حضور او، عبدالله...

لیبی؛ گذار از «قبیله پیمانی» تا برزخ «ملت-کشوری»

لیبی؛ گذار از «قبیله پیمانی» تا برزخ «ملت-کشوری»

۱. گذار از ایل امیری به پادشاهی پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی کشورهای تحت سلطه آن نتوانستند به الگوی حاکمیت سیاسی جانشینی دست یابند. مدل مقبول اهل سنت در کشورهای عربی همان خلافت فرو ریخته عثمانی بود که در تقسیمات جغرافیایی جدید میان نظام های استعماری برای احیای آن دیگر جایی باقی...

پس زمینه های رابطه بحران زای ایران و اسرائیل

پس زمینه های رابطه بحران زای ایران و اسرائیل

۱. ایران و اسرائیل ـ یک دشمنی ساخت و ساز شده دشمنی جمهوری اسلامی و کشور اسرائیل پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در مجموعه درسهای حوزه آیت الله روح الله خمینی در نجف در سال ۱۳۴۸ زمینه لازم را برای آنچه پس از انقلاب اتفاق افتاد، یافته بود. این درس ها در شش جزوه با عنوان حکومت اسلامی یا ولایت...

الگوهای امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی

الگوهای امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی

در رابطه با سياست خارجی وامنیتی جمهوری اسلامی تا به امروزنظريه ابطال پذيری پيدا نشده و برای جامعه جهانی هنوز معلوم نيست که طرف صحبت معتبر و ضمانت دار واقعی در مسائل مربوط به امنیت و سیاست خارجی ايران کدام نیروی مسئول می تواند باشد. در این رابطه هرچند توازن ناپايدار قدرت نقش آفرينان...