صفحه نویسنده
احسان
مهرابی

مجلس اصلا در راس امور نیست!

مجلس اصلا در راس امور نیست!

«شورای نگهبان  طرح مربوط به کشتارگاه ها را به دلیل اینکه ذبح شرعی در آن مطرح شده بود، جزو اختیارات ولی فقیه دانست و مصوبه مجلس در این باره را رد کرد». این سخنان محمدرضا خباز، نماینده مجلس هشتم، هشداری به همکارانش بود تا وقت خود را بیهوده صرف تصویب مصوباتی که کوچک ترین ارتباطی...