صفحه نویسنده
سعید
بشیرتاش

شرکت در انتخابات؛ نام مستعار استیصال

شرکت در انتخابات؛ نام مستعار استیصال

انتخابات در ایران میراث انقلاب مشروطه است و نخستین انتخابات مدرن ایران ١١١ سال پیش برگزار شد. بر اساس قانون اساسی مشروطه، که تجلی اهداف این انقلاب بود، حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات (مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی) اعمال می‌شد و مجلس شورای ملی ستون فقرات دستگاه حقوقی...

انتخابات در جمهوری اسلامی: مسخ یک مفهوم

انتخابات در جمهوری اسلامی: مسخ یک مفهوم

در آستانه‌ی انتخابات مجلس شوراى اسلامى دهم و مجلس خبرگان رهبرى پنجم، بار دیگر توجهات به انتخابات و جایگاهش در ساختار جمهوری اسلامی و نیز جایگاه مجلس شورا و خبرگان رهبرى دراین ساختار معطوف شده است. با توجه به نقش شوراى نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهاى حضور در هر دو مجلس، نخستین...