صفحه نویسنده
اکبر اعتماد
اکبر
اعتماد

ایران تسلیم زورگوئی قدرت های بزرگ شده است

ایران تسلیم زورگوئی قدرت های بزرگ شده است

میهمان این هفتۀ «چهره‌ها و گفتگوها» فیزیک‌دان و کارشناس علوم و فن‌آوری هسته‌ای و نیز مدیریت علمی و آموزشی است. او، اما، بیش و پیش از همه به «پدر برنامۀ هسته‌ای ایران» شهرت یافته و در این زمینه علاوه بر دانش، بینش پایدار و استوار نیز دارد. میهمان این هفته، اکبر اعتماد است. از...