صفحه نویسنده
مهرداد خوانساری
مهرداد
خوانساری

عبور و عبرت از گذشته، برای آینده

عبور و عبرت از گذشته، برای آینده

از دیدگاه مدافعان تز «آشتی ملی» و ملزومات پیوسته به آن (از قبیل حقیقت‌یابی، تنش زدایی،‌ عدالت،‌ جبران خسارت و عفو مشروط ) پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مختص به «جنایات ۶۷» نیست و به تاریخچه تمام اعدام های زندانیان سیاسی در ۳۸ سال گذشته و همچنین اعدام های...

آینده تحول خواهی و اولویت آشتی ملی

آینده تحول خواهی و اولویت آشتی ملی

پیروزی چشمگیر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قدم بزرگ و موثری برای پیگیری جنبش تحول خواهی در ایران می باشد. تردیدی نیست که کشور ما همچنان نیازمند به برداشتن گام های ضروری برای ایجاد تحولات لازم در همه عرصه ها، بویژه در راستای تامین بیشتر حق و حقوق شهروندی...

ترامپ دیروز و ایران فردا

ترامپ دیروز و ایران فردا

در زمانی که دنیا همچنان مات و مبهوت، در حال بررسی و یافتن گزینه های متناسب برای رو به رو شدن با شخصی چون دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکاست، اینکه دقیقا چه سیاست هائی از سوی این چهره غیر متعارف در همه زمینه ها ـ اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی آمریکا ـ  نهایتا پیاده خواهد...

شرایط هرگز مثل امروز نبود!

شرایط هرگز مثل امروز نبود!

توافقی که به منظور حل پرونده هسته ای تحت لوای «برجام» یا به عبارت دیگر برنامه جامع اقدام مشترک در تاریخ ۲۳ تیرماه، در اثر مذاکرات پیچیده میان دکتر محمدجوادظریف وزیر امورخارجه ایران با همتایانش در کشوری های  ۵+۱  به ثمر رسید،‌ از اهمیت ویژه ای در تاریخ ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران...