صفحه نویسنده
رضا شیرازی
رضا
شیرازی

چرا تقسیم عادلانه ثروت در ایران امروزممکن نیست؟

چرا تقسیم عادلانه ثروت در ایران امروزممکن نیست؟

تمامی مسائل خرد و کلان جامعه ایران ، چشم انداز و افق آینده آن درنگاهی فراگیر و به عبارتی توسعه چندجانبه در ایران به روند اقتصادی و مهمتر از آن به اقتصاد سیاسی  جامعه ما پیوند دارد. در همین چهارچوب درک بافت وچالش طبقاتی – اجتماعی، امری تعیین کننده است. زیرا چنین بافت و چالشی با وجود...

انتخابات؛ نقش جامعه در جدال جناح های حاکمیت

انتخابات؛ نقش جامعه در جدال جناح های حاکمیت

در اواخر اردیبهشت ماه امسال انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد و شاید پیشاپیش بتوان تاکید کرد که؛ الف - مسئله انتخابات در ایران در روند سیاست های کلان و راهبردی جمهوری اسلامی امر مهمی ست. زیرا مشارکت مردم ظاهرا می تواند نماد و نشانی از آزادی و دمکراسی در ایران باشد....

آیا مقابله با فساد و رانت خواری در ایران ممکن است؟

آیا مقابله با فساد و رانت خواری در ایران ممکن است؟

مخالفت  رانت خواران با رانت خواری! فساد در سطوح و ابعاد گوناگون در جامعه ایران جاری ست. این موضوع تمامی روابط و حوزه های دولتی و غیر دولتی را فرا گرفته است. تاحدی که فساد اداری بطور گسترده همه گیر شده است و مدیران میانه و بالا از یک سو و افراد بالا مقام در نهادهای قضائی و اجرائی و...

پیوند سیاست با اخلاق؛ منش و شیوه دمکراتیک

پیوند سیاست با اخلاق؛ منش و شیوه دمکراتیک

هم اکنون بحث از اخلاق و سیاست و یا پیوند این دو تا چه اندازه راه گشاست؟ هنگامی که نیروها و کنشگران مستقل سیاسی در ایران از امکان فعالیت سیاسی محرومند، آیا اکنون بحث از پیوند سیاست و اخلاق یک بحث صرفا نظری نیست؟ با این وجود تصور می شود که چنین بحثی  بتواند زمینه های نظری، پرسش انگیز...

سپاه؛ دولت در سایه!؟

سپاه؛ دولت در سایه!؟

تقابل سپاه با قوه مجریه و هیات دولت ابعاد گوناگونی به خود گرفته است. ملت ایران اوج این تقابل را در سیاست خارجی تنش زدای دولت روحانی به خوبی مشاهده کرد. به علاوه هربار که رهبرجمهوری اسلامی و بیت رهبری راه کاری را برای فلج کردن سیاست خارجی دولت روحانی در پیش می گیرند فرماندهان و سخنگویان...

آیا توسعه  اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟

آیا توسعه  اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟

وضعیت اقتصادی جامعه ایران از نظر اشتغال و تولید، توزیع عادلانه ثروت و درآمد سرانه ملی ، تورم و رکود ، شکاف طبقاتی و عدم رفاه اجتماعی، عدم توازن واردات با صادرات و هدر دادن منابع کشور از جمله منابع زیرزمینی و مشکل آب و محیط زیست بحرانی ست. بحرانی که طی سالهای هشتاد و چهار تا نود...

سازش هسته ای و نقش جامعه مدنی دراصلاحات ساختاری در ایران

سازش هسته ای و نقش جامعه مدنی دراصلاحات ساختاری در ایران

ایرانیان آزاده و آزادی خواه با هر مسلک و مرام و آرمان و اندیشه از مصالحه و سازش هسته ای جمهوری اسلامی با دول غربی، شاد و خوشحال شدند. سیاست هسته ای جمهوری اسلامی نه تنها هزینه غیرقابل تصور اقتصادی دربرداشته بلکه فراتر از آن خطر و سایه جنگ و ویرانی سال ها جامعه را تهدید می کرد. در...