صفحه نویسنده
حمید مافی
حمید
مافی

جمهوری فساد

جمهوری فساد

چرا فساد اقتصادی در ایران به امری عادی تبدیل شده است؟ به گواه قوانین و سازمان‌های حکومتی در کنار سازمان‌های نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات؛ ستاد ویژه‌ای نیز به منظور مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است و مقام‌های ارشد حکومتی نیز همواره...

خطرهای دولت یازدهم

خطرهای دولت یازدهم

حسن روحانی و دولت او یک سال و نیم باقی‌مانده را چگونه سپری خواهند کرد؟ آیا او می‌تواند به وعده‌هایی که پیش و پس از قرار گرفتن در مسند رئیس دولت داده، عمل کند یا به سان محمد خاتمی به این نتیجه خواهد رسید که تنها در نقش تدارکاتچی نظام برای بیرون رفتن از بحران‌های داخلی و خارجی به...

هفتاد سال برنامه نویسی توسعه در ایران؛ایستادن روی نقطه صفر

هفتاد سال برنامه نویسی توسعه در ایران؛ایستادن روی نقطه صفر

برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران نزدیک به هفتاد سال عمر دارد و فصل مشترک همه برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده در ایران، رشد اقتصادی و برقراری توازن و تعادل منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بوده است. چه در برنامه‌های توسعه‌ای پیش از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب،  «کاهش...

نهاد رهبری و شبه جزیره‌های فسادِ اقتصادی

نهاد رهبری و شبه جزیره‌های فسادِ اقتصادی

یکم- اگر در پیشاخامنه‌ای ساختار بیت رهبری «هیئتی» بود و تنها تعداد محدودی از افراد « نزدیک» و «مورد اعتماد» خمینی در تصمیم‌گیری‌ها و انتقال و  اجرای فرامین رهبری نقش داشتند، در دوران خامنه‌ای «بیت رهبری» به یک نهاد «بوروکراتیک» دارای ساختار و سیستم تبدیل شد.اگر چه در نمای بیرونی...