صفحه نویسنده
رامین کامران
رامین
کامران

جبهۀ فراگیر جمهوری خواهی به چه درد می‌خورد؟

جبهۀ فراگیر جمهوری خواهی به چه درد می‌خورد؟

دوستان نشریه میهن از من برای شرکت در این نظرخواهی دعوت کردند. پس از خواندن سؤالات به این نتیجه رسیدم که به دلیل برخی ابهامات، نمیتوانم به آنها تک تک پاسخ دهم. پس اجازه خواستم تا پاسخی واحد به جمیعشان بدهم. نکتۀ اصلی در مورد جبهۀ فراگیر جمهوریخواهی این است که فقط و فقط میتواند بر...

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

دوستی که لطف کرد و از من برای همکاری با این شمارۀ نشریۀ میهن دعوت به عمل آورد، نامه ای نیز همراه دعوتش فرستاد که حاوی مضامین پیشنهادی در بارۀ انقلاب اسلامی بود. همۀ آنها جذاب می نمود، ولی در عین حال نظراتی که من در باره شان داشتم بسیار روشن  و بارها به طرق مختلف منتشر شده بود. فرضاً...

راه دور و رؤیاهای دراز

راه دور و رؤیاهای دراز

چند هفته است که انتخابات آیندۀ خبرگان بحث روز شده، مرکز توجه گشته و بیشترین نیروی تحلیلگران را به خود جذب کرده است. این هم نشانۀ تازه ایست از تبعیت اپوزیسیون خارج کشور از تحولات نبرد جناحی در داخل. طبق معمول، به این کشمکش اهمیتی اغراق آمیز نسبت داده شده تا به همه تلقین شود که در...

روتافتن از براندازی

روتافتن از براندازی

مبارزه برای تغییر وضعیت در ایران صورت مسئلهُ بسیار روشنی دارد و برای حل آن از بابت نظری، باید به چند سؤال ساده پاسخ داد. اول این که از اوضاع فعلی مملکت راضی هستیم یا نه؟  به تصور من، جواب اکثریت مردم منفی است و حکومت هم با جلوگیری از آزادی بیان و بسیاری آزادی های دیگر، نشان می...