صفحه نویسنده
امیر‌حسین گنج بخش
امیر‌حسین
گنج بخش

امنیت ملی ایران بر سر دو راهی

امنیت ملی ایران بر سر دو راهی

اگر کشوری به درجهٔ ابر قدرت جهانی‌ نرسیده باشد، تامین امینت ملی‌ آن به نقشی‌ باز می گردد که در منطقه خود ایفا می‌کند (1). ايران نيز از اين قاعده  مستثني نيست.  کوشش اين نوشته  نشان دادن  ابعاد و جديت خطراتى است كه به خاطر سياست ها و عملكرد ولايى آقاى خامنه اى در خاور ميانه متوجه...

ایران در استعمار ولایت

ایران در استعمار ولایت

ايران امروز در شرايط خطيرى قرار گرفته است. بحران هاى در هم تنيده، اقتصاد و زير ساخت هاى در هم شكسته، دولت بدهكار و سيستم بانكى ورشكسته در درون و عكس العمل در حال تكوين منطقه اي از بيرون از جمله چالش ها و تهديداتى است كه كشور با آن روبرو است. اقتصاد و توان مديريتى كشور در شيبى رو...

امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

بازدارنگي براي امنيت پروژه و برنامۀ هسته‌اى پس از انقلاب ايران اكنون قدمتى حداقل سى ساله و پروندۀ بحرانى منحصر به فرد آن سابقه‌اي دوازده ساله دارد.  بر اساس تمامى گزارشات، مدارك و شواهد و شهادت‌هاى اشاره‌وار بازيگران اصلى ، اين برنامه در سال پنجم جنگ،  با مديريت آقاى هاشمى...

سناریوی محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد

سناریوی محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد

ساختن و پرداختن نقشه راهی ‌که از جمهوری اسلامی گذر کند تا به یک جمهوری عرفی و مبتنی ‌بر حقوق بشر بیانجامد  به گونه‌ای تنگاتنگ به ارزیابی از ساختار جمهوری اسلامی گره خورده است. در نظام‌هایی‌ که شیوه تقسیم و بازتولید ثروت و قدرت از نظم ویژه‌ای پیروی می‌کند، امکان تدوین مسیری...