صفحه نویسنده
امیر‌حسین گنج بخش
امیر‌حسین
گنج بخش

دولت سازی در دوران فروپاشی

دولت سازی در دوران فروپاشی

موضوع این نوشته پرداختن به موقعیت جمهوری اسلامی، وضعیت جامعه سیاسی و چالش مقابل آن است. به این لحاظ  در شرایط بحرانی  کنونی  می بایست  از بحث های نظری و انتزاعی اصلاح و انقلاب و فراسوی اصلاح و انقلاب که در هشت سال گذشته مطرح شده اند(۱) فراتر رفته و با واقعيت هاى نو ظهور تماس بر قرار...

ایران و اسرائیل و وارونگی سیاست

ایران و اسرائیل و وارونگی سیاست

راهبرد ها و سامانه ها در پى استقرار جمهورى اسلامى و سپس حاكميت ولايى در عرصه سياست ايران،  سه سامانه و يا نهاد در تقابل و تعامل با يكديگر هر آنچه که در طى اين چهل سال بوقوع پيوسته است را رقم زده اند. آنچه امروز شاهد آنيم نتيجه اين فرايند و ديناميسم سه طرفه ميان الزامات و مصالح اين...

فروپاشی ۵۷؛ دولت و خشونت

فروپاشی ۵۷؛ دولت و خشونت

سالگرد فروپاشی ۵۷ با حرکت اعتراضی مردم ایران همزمان شده است. شاید مهم ترین نتیجه و پیامد چنین حرکتی این باشد که نقطه ثبات سياست ايران ديگر به نقطه اى خارج از نظام ولايى كنونى منتقل گردیده است. اين ديگر بحثى در حوزه تحليلى و يا سليقه اى- ترجيحى نيست. بلكه هر نوع تلاش براى ايجاد اين...

امنیت ملی ایران بر سر دو راهی

امنیت ملی ایران بر سر دو راهی

اگر کشوری به درجهٔ ابر قدرت جهانی‌ نرسیده باشد، تامین امینت ملی‌ آن به نقشی‌ باز می گردد که در منطقه خود ایفا می‌کند (1). ايران نيز از اين قاعده  مستثني نيست.  کوشش اين نوشته  نشان دادن  ابعاد و جديت خطراتى است كه به خاطر سياست ها و عملكرد ولايى آقاى خامنه اى در خاور ميانه متوجه...

ایران در استعمار ولایت

ایران در استعمار ولایت

ايران امروز در شرايط خطيرى قرار گرفته است. بحران هاى در هم تنيده، اقتصاد و زير ساخت هاى در هم شكسته، دولت بدهكار و سيستم بانكى ورشكسته در درون و عكس العمل در حال تكوين منطقه اي از بيرون از جمله چالش ها و تهديداتى است كه كشور با آن روبرو است. اقتصاد و توان مديريتى كشور در شيبى رو...

امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

امنیت ملی ایران در پرتو مناقشه هسته ای

بازدارنگي براي امنيت پروژه و برنامۀ هسته‌اى پس از انقلاب ايران اكنون قدمتى حداقل سى ساله و پروندۀ بحرانى منحصر به فرد آن سابقه‌اي دوازده ساله دارد.  بر اساس تمامى گزارشات، مدارك و شواهد و شهادت‌هاى اشاره‌وار بازيگران اصلى ، اين برنامه در سال پنجم جنگ،  با مديريت آقاى هاشمى...

سناریوی محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد

سناریوی محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد

ساختن و پرداختن نقشه راهی ‌که از جمهوری اسلامی گذر کند تا به یک جمهوری عرفی و مبتنی ‌بر حقوق بشر بیانجامد  به گونه‌ای تنگاتنگ به ارزیابی از ساختار جمهوری اسلامی گره خورده است. در نظام‌هایی‌ که شیوه تقسیم و بازتولید ثروت و قدرت از نظم ویژه‌ای پیروی می‌کند، امکان تدوین مسیری...