صفحه نویسنده
مهران مصطفوی
مهران
مصطفوی

توافق هسته ای حافظ حقوق ملت یا تلاشی برای دفاع از “حیثیت” ولی‌فقیه

توافق هسته ای حافظ حقوق ملت یا تلاشی برای دفاع از “حیثیت” ولی‌فقیه

یکی از خبرنگاران محترمی که طی دو سال اخیر با من در تماس بود همواره می پرسید آیا توافق هسته ای صورت خواهد گرفت یا نه؟ از همان آغاز بدون تردید در این باره پاسخ این جانب این بود که مطمئن باشید این توافق صورت خواهد گرفت. در این باره تردید نکنید زیرا آقای خامنه ای راه حلی دیگری جز قبول...

«بدیل» و راه کارهای مناسب برای استقرار دموکراسی در ایران

«بدیل» و راه کارهای مناسب برای استقرار دموکراسی در ایران

بر کسی نباید پوشیده باشد که تا زمانی که آلترناتیو یا بدیلی وجود نداشته باشد هر رژیم استبدادی می تواند عمری طولانی کند. حتی در صورتی که نظام حاکم متلاشی شود نیز در نبود یک بدیل به جای شاهد بهتر شدن وضع سیر بد به بدتر و بدترین را طی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است حیات ملی ما نیز درخطر...